Visitar www.maravella.com no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap mena d’informació de si mateix. No obstant dins el lloc web hi ha formularis de contacte, perfils d’usuaris de botiga, dades d’enviament i facturació, on si que és necessari facilitar dades personals. En cap cas aquesta web recull dades de mètodes de pagament ni comptes bancàries de cap tipus.

Les dades que es requereixen seran les estrictament necessaries, adequades i pertinents per a la finalitat per la qual es recullen i seran sotmeses a un tractament automatitzat. Els fitxers estan pensats per gestionar les peticions formulades i respondre-les. Les dades també seran utilitzades amb finalitats informatives.

Es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades d’identificació dels usuaris mentre aquests ja no desitgin mantenir la seva relació amb la botiga. Els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària dels nostres productes i serveis, donant-se de baixa des dels propis butlletins informatius, sempre que ho desitgi.

En cas que l’usuari faciliti dades de contacte personals de terceres persones, es compromet a comunicar als titulars d’aquestes dades la present clàusula i a informar-los, prèviament d'aquesta comunicació, de tots els aspectes que s’hi recullen, en especial l’existència del fitxer, les finalitats del tractament i la possibilitat d’exercici de drets. És prohibeix expressament que els menors d'edat facilitin dades personals sense el consentiment previ dels pares o tutors. En cas de ser menor d'edat i no tenir el consentiment, no faciliti dades personals ni utilitzi els nostres serveis de botiga.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol canvi i entenem que tenim el seu consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les dues parts.

Orquestra Internacional Maravella garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquesta web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i en complir-la, garanteix el dret d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant correu electrònic a orquestra @ maravella.com  per comunicat postal a Orquestra Maravella a c/ Miquel de Palol, 23 – 17190 de Salt - Girona.

Truca'ns

Representant:
Miquel Comadevall

Trucan's
689 301 866